…quote

‘O, moja Belinda, čuvaj se privlačne snage lijepog lica i prebrze pretpostavke da se iza lijepe fasade nalaze i lijepe odaje; jer kao što je s otmjenim kućama tako je i s otmjenim ljudima. Oni imaju izvanredno veličanstvene trijemove i lođe, ali iznutra mogu biti bijes i prljavština.’ Erica Jong ‘Istinita priča o avanturama Fanny Hackabout […]